We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Trinity

by Santi Molezún

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €3 EUR  or more

  You own this

   

1.
2.
3.

about

Este é o meu segundo disco. Titulei as súas cancións “Nai”, “Filla” e “Espírito Santa”, como unha reivindicación do feminismo e do importante papel da muller na existencia. É un berro de NON á imposición mental programada da educación relixiosa, da cultura católica actual, que o ser humano leva inconscientemente gravada na súa psique máis profunda. Un concepto que comeza a vida cunha clara visión chauvinista e educa cun dogma pretensioso onde as mulleres perden prominencia e se inclinan ao fondo na concepción da existencia en todas as súas dimensións. Desde o primeiro momento en que cres nun Deus (home), un salvador fillo de deus (home) e Espírito Santo (home), o papel da muller é puramente maternal. Isto paréceme unha clara manipulación dunha cultura misóxina que aínda está aí, no subconsciente de todos e todas. Así que por todo isto título así o single e as miñas 3 cancións. A canción “Dores Aqua-Nai” escribina para unha muller de 89 anos que morreu no ano 2016, á que quería como unha avoa. Era unha muller moi especial e intelixente, moi divertida, con ela rías moitísimo. Viviu en España, en Francia e en Tandil (A Arxentina). Unha semana despois da súa morte compuxen este tango na súa honra como unha cariñosa despedida, con pinceladas francesas e arxentinas, como ela era e é. Nesta canción trato de retratar e fotografar con música o seu camiño a través da súa longa vida.

Este es mi segundo disco. He titulado sus canciones “Madre”, “Hija” y “Espíritu Santa”, como una reivindicación del feminismo y del importante papel de la mujer en la existencia. Es un grito de NO a la imposición mental programada de la educación religiosa, de la cultura católica actual, que el ser humano lleva inconscientemente grabada en su psique más profunda. Un concepto que comienza en la vida con una clara visión chovinista y educa con un dogma pretencioso donde las mujeres pierden prominencia y se inclinan al fondo en la concepción de la existencia en todas sus dimensiones. Desde el primer momento en que crees en un Dios (varón), un salvador hijo de dios (varón) y Espíritu Santo (varón), el papel de la mujer es puramente maternal. Esto me parece una clara manipulación de una cultura misógina que todavía está ahí, en el subconsciente de todos y todas. Así que por todo esto título así el single y mis 3 canciones. La canción “Dolores Aqua-Madre” la escribí para una mujer de 89 años que murió en el año 2016, a la que quería como a una abuela. Era una mujer muy especial e inteligente, muy divertida, con ella te reías muchísimo. Vivió en España, en Francia y en Tandil (Argentina). Una semana después de su muerte compuse este tango en su honor como una cariñosa despedida, con pinceladas francesas y argentinas, como ella era y es. En esta canción trato de retratar y fotografiar con música su camino a través de su larga vida.


This is my second album, I have titled her songs as: "Mother, Daughter and Holy Spirit", as a vindication of feminism and the important role of women in existence. It is a cry of NO to the programmed mental imposition of religious education, of the current Catholic culture, that the human being carries unconsciously etched in its deeper psyche. A concept that begins life with a clear chauvinistic vision and educates with a pretentious dogma where women lose prominence and lean to the bottom in the conception of existence in all its dimensions. From the first moment you believe in a God (male), a savior son of god (male) and Holy Spirit (male). The role of women is purely maternal. This seems to me a clear manipulation of a misogynistic culture that is still there, in the subconscious of all. So for all this title so the single and my 3 songs. The song "Dolores Aqua-Madre" I wrote it for a woman of 89 years who died this year 2016, whom I wanted as a grandmother, was a very special and intelligent woman, very funny, you laughed a lot, lived in Spain, In France, and in Tandil (Argentina) and wrote a week after her death this tango in her honor as an affectionate farewell, with French and Argentine brushstrokes as she was and is, this song tried to portray and photograph with music your way to Through his long life.

credits

released November 3, 2016

license

all rights reserved

tags

about

Santi Molezún Santiago De Compostela, Spain

7 albums in just one year. Short experience that, however, does not seem to bother him to create an eclectic, ethnic music, full of nuances, from a New Age combined with House or Dance rhythms to instrumental soundtracks loaded with different instruments. ... more

contact / help

Contact Santi Molezún

Streaming and
Download help

Report this album or account